116 основно училище „Паисий Хилендарски”,

с. Яна, общ. Столична, район Кремиковци,

обл. София-град, тел.02/9942301,

e-mail:  info-2210116@edu.mon.bg


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Обява-прием-1клас-2024-2025


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Утвърден план-прием за 1 клас за учебната 2021-2022

График на дейностите за първи клас

Система за първи клас

Линк-Прием1клас-Сайт-СО         

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА