116 основно училище „Паисий Хилендарски”,

с. Яна, общ. Столична, район Кремиковци,

обл. София-град, тел.02/9942301,

e-mail: direktor.116ou@mail.bg


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

След трето класиране има 17 свободни места за първи клас.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Подаване на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.


         

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


           

          ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

         ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Започна записването на деца в първи клас за учебната 2017/2018 година.

Приемат се деца, подлежащи на задължително обучение, които са навършили или ще навършат 7 години през 2015 година и деца, навършили 6 години през настоящата годинапо желание на родителите.

В училището е открита 1 паралелка – І клас.Учениците ще изучават в задължително избираема подготовка 2 часа български език и литература и 1 час математика. Като първи чужд език ще изучават английски език.

116 ОУ разполага с добра материална база: компютърен кабинет, мултимедия, физкултурен салон, библиотека, бюфет, просторен двор, спортни площадки и съоръжения, които осигуряват добри условия за обучение, спорт и развлечения.

В 116 ОУ работят висококвалифицирани преподаватели в начален и прогимназиален етап на обучение с добра методическа и професионална подготовка.

 

І. Необходими документи за записване в първи клас:

  1. Заявление за записване /по образец/;
  2. Копие на удостоверение за раждане;
  3. Удостоверение за завършена подготвителна група;
  4. Декларация от родителя, ако детето не е посещавало подготвителна група или подготвителен клас;

Документите се подават всеки ден от 8,30 ч. до 16,00 ч. в канцеларията на училището. Свободни места прием І клас

 

От ръководството на училището