Защита на личните данни на 116 основно училище „Паисий Хилендарски” с. Яна съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).